Reminder sleepinstructies: Hang het sleepnet ook weer op!

09 mei 2021


Bij onze nieuwe banen is het belangrijk dat we allemaal goed de banen vegen, zodat we de afvoergoten niet vol vegen met gravel. 

Onze Prestige gravelbanen liggen 'op afschot': met aan de 'lage kant' een afvoergoot voor het water.
Het is de bedoeling dat je veegt van de goot (lage kant van de baan) naar het midden (hoge kant).
Veeg niet de goot in!

Het sleepnet hang je daarna weer op de vaste plek terug. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de volgende die op de baan speelt:

  • zo voorkom je dat iemand struikelt over het net als het op de grond ligt en
  • als het net op de haken hangt, schermt de balk de ophanghaken af, zodat je je er niet aan kunt bezeren.

Bovendien is het van belang voor het behoud van banen en netten: als het net op de grond ligt, wordt het vochtig (van regen en sproeien), waardoor het krom trekt en gleuven in de banen trekt.

Mocht je problemen hebben met het ophangen: sinds 7 mei hangen alle haken 20 cm lager!

We zullen de netten enig moment gaan vervangen door een lichtere versie, met een aluminium balk.

Nieuwscategorieën