TCU

T.C. Uithoorn

Tennis Club Uithoorn (TCU)  

PARK- EN BAANREGLEMENT VANAF 15 september 2022  

Onderstaande regels met betrekking tot het gebruik van de banen op TCU zijn er om duidelijkheid te scheppen in diverse situaties en om leden zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden om gebruik te kunnen maken van de banen. Hierbij proberen we de belangen van de leden en organisatoren van evenementen zo goed mogelijk te behartigen. Er zijn altijd wel trucjes te bedenken om de regels niet te hanteren en zo langer van een baan gebruik te kunnen maken, maar wij gaan ervan uit dat de regels worden gerespecteerd en dat leden zich sociaal opstellen ten opzichte van andere leden. Daarmee voelen alle leden zich welkom op TCU en heeft iedereen dezelfde speelrechten en speelmogelijkheden.  

1.    Openingstijden van het clubhuis en het park
a.    De kleedkamers en wc’s van het clubhuis zijn dagelijks van 09:00 uur tot 23:00 uur geopend. Het bargedeelte van het clubhuis is geopend, mits de bardienst is ingevuld of andere vrijwilligers deze hebben geopend. Tijdens evenementen kunnen andere openingstijden gelden.
b.    Onze 7 banen zijn het gehele jaar geopend, afgezien van vorstperiodes (zie hiervoor de sectie “gedragsregels op de banen”).
c.     De banen zijn dagelijks 09:00 tot 23:00 uur te reserveren. Tijdens evenementen kunnen andere tijden gelden. 
d.    De openingstijden van het park en de banen kunnen onder omstandigheden van het hiervoor onder a. t/m c vermelde afwijken.
Het digitale afhangbord geeft de actuele openings- en sluitingstijden weer.  

2.    Gedragsregels op het park
a.    Honden moeten te allen tijde zijn aangelijnd.
b.    Glazen, servies en dergelijke worden naar de bar teruggebracht en afval wordt in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd.
c.     Iedereen gedraagt zich sportief en vriendelijk op en naast de baan en werkt zo mee aan een prettige en positieve sfeer op het park.
d.    Roken is op het gehele park verboden. Uitzondering is de daarvoor aangegeven plek bij het schuurtje. Peuken worden in de daarvoor bestemde koker gedeponeerd.  

3.    Bespeelbaarheid banen
a.    Indien het digitale afhangbord aangeeft dat de banen niet beschikbaar zijn, kan er NIET gespeeld worden. Ook niet, als de banen bespeelbaar lijken te zijn.
b.    De banen mogen alleen worden betreden met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravel.
c.     Als het net omlaag is, mag er niet op de baan worden gespeeld.
d.    Als er duidelijk vochtige plekken of plassen op de gravelbanen aanwezig zijn, mag de baan niet worden gebruikt. Om dit te testen, kun je met je schoen of racket een lijntje op de baan trekken. Je ziet dan vanzelf of de baan te vochtig is om te bespelen.
e.    We laten alle banen door de natuur drogen. Ga dus niet zelf met sponsen, trekkers of prikkers het droogproces proberen te versnellen. Dit zorgt namelijk voor ernstige  beschadiging van de banen.
f.      Bij een koude nacht (minimum nacht temperatuur onder de 2 graden Celsius (2 boven nul dus)) mag er niet op de banen worden gespeeld totdat deze zijn vrijgegeven door de groundsman of het bestuur.    

4.    Gedragsregels op de banen
a.    De banen moeten na iedere tennispartij worden gesleept. Sleepinstructies zijn aan het hek bij het sleepnet te vinden.
b.    Als je hebt afgehangen, zorg je dat je tijdig van de baan gaat. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met het eventuele slepen van de baan.
c.     Zijn er geen spelers na jouw afhangperiode en de lichten zijn aan, zet dan de lampen van jouw baan uit na je spel (bediening bevindt zich in de herenkleedkamer).
Als er dan nog spelers zijn op de baan naast jouw baan, dan zullen de lampen van jouw baan niet helemaal uit gaan, maar blijven op halve sterkte branden. Ze zullen dan vanzelf uit gaan als de andere spelers hun lichten ook uitzetten.  

5.    Speeltijden
a.    De speeltijd voor een enkelspel (2 personen) is 60 minuten.
b.    De speeltijd voor een dubbelspel (3-4 personen) is 60 minuten.
c.     In de regel kan er op het hele uur worden afgehangen, dus om 09:00 uur, 10:00 uur, 11:00 uur, etc.  

6.    Rangorde van reserveringen
a.    Het is mogelijk dat op bepaalde momenten sprake is van te weinig banen voor het aantal gemaakte reserveringen, bijvoorbeeld ten gevolge van slecht weer of baanonderhoud. In die gevallen geldt de volgende rangorde:                                          

i.    KNLTB-toernooien (waaronder het Open Toernooi);                                         
ii.    KNLTB-competities;                                        
iii.    Clubkampioenschappen                                       
iv.    Tennislessen;                                         
v.    Interne competities en activiteiten (waaronder rackettrekken);                                       
vi.    Vrij spelen.

b.    In het geval dat bij slecht weer banen onbespeelbaar zijn en daardoor andere, gereserveerde banen voor een toernooi, competitie of training moeten worden gebruikt, wordt een gemaakte reservering voor vrij spelen minimaal 60 minuten voor aanvang van die reservering geannuleerd.
c.     Tijdens de activiteiten genoemd onder 6a punt i, iii en v is het uitgangspunt ten minste één tennisbaan beschikbaar te hebben voor vrij spelen. In bijzondere gevallen kan het bestuur bepalen dat hiervan wordt afgeweken. Indien de vrije tennisbaan/-banen niet worden gebruikt, kunnen deze voor de onder 6a punt i t/m v genoemde activiteiten worden gebruikt totdat de desbetreffende baan/banen weer voor vrij spelen zijn gereserveerd.  

7.    Reservering en gebruik van de buitenbanen
a.    Het bestuur, de technische commissie, de jeugdcommissie en de leraren kunnen banen reserveren voor evenementen, en trainingen.
b.    Naast de hiervoor onder 6a. genoemde personen/commissies mogen alleen leden en introducees met een baanreservering gebruik maken van de banen.
c.     Leden kunnen voor vrij spelen een baanreservering maken via de KNLTB Clubapp en het afhangbord in het clubhuis. Een reservering kan tot 72 uur vooruit worden gemaakt. Een lid kan maximaal een keer per dag een baanreservering hebben.
d.    Een baanreservering wordt altijd gemaakt met alle spelers die de baan gaan bezetten. Het is dus niet toegestaan om twee aansluitende reserveringen met elk twee spelers te maken, terwijl er feitelijk gedurende die twee aansluitende reserveringen steeds met alle vier de spelers tegelijkertijd wordt gespeeld.
e.    In het geval geen gebruik kan worden gemaakt van de reservering, moet die reservering zo spoedig mogelijk worden geannuleerd, zodat anderen van de baan gebruik kunnen maken. 

8.    Annulering van reserveringen van de buitenbanen bij slecht weer
a.    Het is de verantwoordelijkheid van iedere speler om voorafgaand aan het spelen zelf te controleren of de baan bespeelbaar is.
b.    Het bestuur en/of de parkcommissie kunnen bij slecht weer (regen, vorst, opdooi, etc.) besluiten om (een gedeelte van) de banen (tijdelijk) te sluiten.
c.    Als een gemaakte reservering vanwege slecht weer niet door kan gaan, wordt er waar mogelijk een digitale annulering verzonden naar de leden die de baan hadden gereserveerd.
d.    Er zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om annuleringen ten minste 60 minuten voor aanvang van de reservering te verzenden. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk, waarvoor begrip wordt gevraagd.  

9.    Introducees
a.    Leden kunnen met niet-leden (introducees) spelen op TCU.
b.    Introduceren is NIET mogelijk tijdens toernooien, evenementen en competitie.
c.     Het lid dat met een introducee wil spelen, hangt zelf digitaal een baan af en vermeldt daarbij de voor- en achternaam van de introducee.
d.    Het introductietarief bedraagt € 10,00. Dit introductietarief geldt voor één baanreservering.
e.    Het lid dat met een introducee gaat spelen, is verantwoordelijk voor de betaling van het introductietarief.
f.     Een introducee mag per jaar maximaal twee keer op TCU spelen. Daarna kan diegene lid worden van TCU (waarbij het betaalde introductie-geld in mindering wordt gebracht op de contributie).  

10.  Hardheidsclausule In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist (een gedeelte van) het bestuur.      

Door het bestuur van TCU vastgesteld en geaccordeerd op 15 september 2022.