GEZOCHT: NIEUWE BARCOMMISSIE!

Na 10 jaar gaan Cynthia van Santen en Thea Treur na 10 jaar stoppen met de barcommissie. Dat betekent dat we heel hard op zoek zijn naar mensen die deze belangrijke taak van hen gaan overnemen!

Vind jij het leuk om, samen met een aantal anderen, ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt op de club, dat er altijd voldoende hapjes en drankjes zijn, dat de voorraad is aangevuld en wil je op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële gezondheid van onze club? Kom bij de barcommissie!

Thea en Cynthia hebben de afgelopen jaren, samen met ‘barcoaches’, veel werk verzet om alle processen goed te organiseren. In het begin zijn de nodige veranderingen doorgevoerd en is op verzoek van velen het assortiment aangepast en uitgebreid. En elk jaar is weer gekeken of verbetering mogelijk was. Dit is een continu proces, want de opbrengst van de bar is belangrijk voor de club!

Eigenlijk is er gedurende het seizoen teveel te doen voor 2 personen. De hulp van een groep enthousiaste ‘barcoaches’ was daarom onmisbaar. Daarom zou het goed zijn om alle taken van de barcommissie te verdelen onder meerdere mensen. Dan blijft het leuk en is alles goed te doen!

Wat zijn de taken van de barcommissie bij TCU?

 • Inkoop (bestellingen bij Hanos/Heineken/De Wijnschuur/Bean & Co)
 • Wekelijkse “vers” boodschappen tijdens competitieweken en toernooien
 • Competitiezakken (frituurhapjes) voorbereiden aan het begin van het seizoen
 • Voorbereiden “alternatieve” bestelde competitieschotels t.b.v. competitie
 • Artikelen op de kassa en op het bord boven de bar bijhouden, indien nodig prijzen aanpassen
 • Contact onderhouden met leveranciers indien nodig
 • Bestuursfunctie (1 afgevaardigde van de commissie vergadert ongeveer 6 x per seizoen mee in het bestuur)
 • Voorbereiden nieuwjaarsreceptie
 • Organiseren schoonmaak 1 x per jaar voorafgaand aan het seizoen met groep vrijwilligers
 • Bar en keuken leeghalen t.b.v. de Sinterklaasvereniging
 • Bar en keuken inrichten aan het begin van het seizoen en aanvullen van “hardware”
 • 1 x per jaar vrijwilligersdag organiseren
 • Contact onderhouden met de vrijwilligers van “bardienstonline”

Het lijkt misschien veel, maar als de taken verdeeld worden over bijvoorbeeld een groep van 6 vrijwilligers dan is het prima te doen!  Thea en Cynthia zullen uiteraard zorgen voor een goede overdracht en begeleiding tijdens het eerste seizoen.

Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben stuur dan een berichtje naar thea.treur@hotmail.com