Extra Algemene Ledenvergadering op 30 november

Op 15 november hebben alle leden van TCU per mail/post een uitnodiging gekregen voor een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 30 november, om 20.00 uur.

Op de agenda staat één onderwerp: Voorgenomen besluit bestuur: Renovatie van de tennisbanen.

Dit belangrijke besluit moet worden voorgelegd aan alle leden. Aangezien we elkaar niet in het clubhuis kunnen ontmoeten, gaan we elkaar zien via Zoom, thuis op je eigen computer.

Per mail heb je de agenda en de stukken toegestuurd gekregen. Omdat het lastig is om tijdens een online meeting alle vragen te beantwoorden, kun je tot uiterlijk 27 november schriftelijk  je vragen stellen. Het bestuur zal zich inspannen om deze vragen voor de ALV, doch uiterlijk op de ALV zelf te beantwoorden.
Tijdens de ALV zal het plan worden voorgelegd en mondeling worden toegelicht. Ook dan is er nog mogelijkheid om vragen te stellen via de chatfunctie. Uiteindelijk zullen we online gaan stemmen.

Het is nieuw voor ons allemaal, het is zeker niet ideaal, minder gezellig en laten we hopen eenmalig.
Als bestuur gaan we ons hierop voorbereiden.
Ook van jou als lid (we hopen natuurlijk op een heel grote opkomst! ) wordt enige voorbereiding gevraagd.

Jouw voorbereiding

  1. Meld je zo snel mogelijk aan via de link in je email
  2. Lees de stukken en stel voorafgaand aan de vergadering je vragen via het online formulier, ook in je email
  3. Zorg dat je op tijd Zoom op je computer hebt geïnstalleerd en probeer het eerst eens uit, zodat dit niet mis gaat op de 30e. Je kunt Zoom downloaden op hun website.
  4. Op 30 november op tijd inloggen 😊. We starten de zoom meeting op om 19:45 uur, en we beginnen om 20:00 uur met de vergadering zelf.

Helaas kunnen we deze keer geen koffie en koekjes serveren, sorry!