Wim van der Wilk

Op 9 april jl ontvingen wij het droeve nieuws dat Wim van der Wilk is overleden.

Wim was al heel lang lid van TCU en heeft zich ook  jaren actief ingezet als voorzitter van onze club.

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Het bestuur

Bekijk hier de rouwkaart