11 januari 2019: Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie

Op vrijdagavond 11 januari om 20.00 uur is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van TCU.

Op de agenda staan onder andere een aantal voorstellen van het bestuur:

  • KNLTB.club als nieuwe ledenadministratie systeem, KNLTB.club, facturering etc
  • TCU Cashless: Vanaf 2019 kan er niet meer met cash betaald worden op de TCU
  • Rookvrije zones: vanaf 2019 mag er niet meer gerookt worden naast de banen of op het terras. Er komt één plek achter het clubhuis waar roken is toegestaan.

Uiteraard doet de penningmeester financieel verslag.

We sluiten de vergadering af met een gezellige nieuwsjaarsborrel!

De gehele agenda van de ALV vind je hier
Bekijk hier de notulen van de ALV 2018